Unica Edicions
Image of MIRA COM SI MIRESSIS AMB L'OBLIT - Gabriel Ventura

MIRA COM SI MIRESSIS AMB L'OBLIT - Gabriel Ventura

60.00

(CAT) "Mira com si miressis amb l'oblit" és un vers original, únic i reproduïble, ideat i confeccionat especialment per Gabriel Ventura per a la talla d'un segell tradicional. Aquest projecte d'edició recupera l'essència de la reproductibilitat servint-se d'un objecte quotidià i comú per a tots: generar poesia amb un cop a la taula, un xiuxiueig sord que té olor a tinta, un salvavides d'escriptori.
Tot això fa d'aquest objecte literari el més breu i potent objecte de la literatura portàtil.

Caixa de fusta que conté un vers original del poeta Gabriel Ventura sobre un segell de resina.
Format de la caixa: 11x11x4cm
Longitud del vers: 8cm
Edició de 30 exemplars numerats i signats.
Projecte d'edició produït i ideat per Sara Bonache i Jose Bonell, 2021.
+
(ES)"Mira com si miressis amb l'oblit" és un verso original, único y reproducible, ideado y confeccionado especialmente por Gabriel Ventura para la talla de un sello tradicional. Este proyecto de edición recupera la esencia de la reproductibilidad mediante un objeto cotidiano y común para todos: generar poesía con un golpe en la mesa, un susurro sordo con olor a tinta, un salvavidas de escritorio.
Todo ello hace de este objeto literario el más breve y potente objeto de la literatura portátil.

Caja de madera que contiene un verso original del poeta Gabriel Ventura sobre un sello de resina.
Formato de la caja: 11x11x4cm
Longitud del verso: 8cm
Edición de 30 ejemplares numerados y firmados.
Proyecto de edición producido e ideado por Sara Bonache y Jose Bonell, 2021.
+
(EN)"Mira com si miressis amb l'oblit" is an original, unique and reproducible verse, devised and made especially by Gabriel Ventura for the carving of a traditional stamp. This publishing project recovers the essence of reproducibility by means of an everyday object common to all of us: to generate poetry with a tap on the table, a dull whisper with the smell of ink, a desk lifesaver.
All this makes this literary object the shortest and most powerful object of portable literature.

Wooden box containing an original verse by the poet Gabriel Ventura on a resin stamp.
Format of the box: 11x11x4cm
Length of the verse: 8cm
Edition of 30 numbered and signed copies.
Edition project produced and conceived by Sara Bonache and Jose Bonell, 2021.

Your bag is empty
Start shopping